⚠️ V listopadu a prosinci vyrabím pouze hasicí přístroje a kanystry jako dárky.

MIG-MAG

MIG-MAG (Metal Inert Gas - Metal Active Gas) je metoda svařování kdy je přídavný materiál plynule dodáván do místa sváru podávacím zařízením, přídavný materiál se taví elektrickým obloukem a tavná lázeň je chráněna před atmosferickou oxidací inertním plynem, který je dodáván na místo sváru. Jinak také metoda sváření v ochranné atmosféře.

MIG