⚠️ Moje kapacita je již naplněna, další objednávky vyřídím až po Vánocích. Díky za pochopení!

TIG

TIG (Tungsten Inert Gass) nebo také německy WIG (Wolfram Inert Gass) - svařovací metoda TIG představuje svařovací postup, který využívá teplo uvolňované ze zapáleného elektrického oblouku, udržovaného mezi neroztavitelnou elektrodou (wolfram) a svařovaným materiálem. Wolframovou elektrodu drží svařovací pistole vhodná pro přenos potřebného svařovacího proudu, která chrání samotnou elektrodu a svařovací lázeň před atmosferickou oxidací prostřednictví proudu inertního plynu (obvykle Argon Ar 99,5%) , proudícího z keramické hubice. Může se použít ruční přídávání svařovacího materiálu, nebo svařovat jen natavením okrajů svařenců.

TIG